Баткен газ чарба өнөр жай ишканасы

«Жогоруга кайтуу» баскычы