Кабарчылар

Асылбек Тажибаев
Азамат Абсаттаров
Кайрат Жапаров

«Жогоруга кайтуу» баскычы