Купуялык саясаты

Сайттын администрациясы (мындан ары – Сайт) Сайттын конокторунун укуктарын сыйлайт. Биз Сайттын конокторунун жеке маалыматтарынын купуялуулугунун маанилүүлүгүн талашсыз түрдө моюнга алабыз.

Бул барак сиз Сайтты колдонгондо биз кандай маалыматтарды алып, чогултуу жөнүндө маалыматты камтыйт.

Бул маалымат бизге берген жеке маалыматыңыз боюнча негизделген чечим чыгарууга жардам берет деп үмүттөнөбүз. Бул Купуялык саясаты Сайтка жана ушул Сайт аркылуу чогултулган маалыматка гана тиешелүү. Бул башка сайттарга колдонулбайт жана бул Сайтка шилтеме бере турган үчүнчү тараптын веб-сайттарына колдонулбайт. Сайттан алынган маалымат сиздин Сайтты колдонууну жеңилдетүү үчүн гана колдонулушу мүмкүн. Сайт сайтка киргенде же каттоодон өткөндө өз ыктыярыңыз менен берген жеке маалыматты гана чогултат.

“Жеке маалымат” термини сиздин аты-жөнүңүз же электрондук почта дарегиңиз же телефон номериңиз сыяктуу белгилүү бир инсан катары сизди аныктоочу маалыматты камтыйт.

Маалыматты бөлүшүү Сайттын Администрациясы эч кандай шартта сиздин жеке маалыматыңызды үчүнчү жактарга сатпайт же бербейт. Биз ошондой эле мыйзамда каралган учурлардан тышкары, сиз берген жеке маалыматты ачыкка чыгарбайбыз.

Эсиңизде болсун, үчүнчү тараптын сайттарына, анын ичинде өнөктөш компаниялардын сайттарына киргенде жеке маалыматтарды берүү, веб-сайтта Сайтка шилтеме бар болсо дагы же Сайтта бул веб-сайттарга шилтеме бар болсо дагы, бул документке баш ийбейт. Сайттын Администрациясы башка веб-сайттардын материалдары, продукциялары жана аракеттери үчүн жооп бербейт. Бул сайттарга киргенде жеке маалыматтарды чогултуу жана берүү процесси бул компаниялардын сайттарында жайгашкан “Жеке маалыматты коргоо” же ушул сыяктуу документ менен жөнгө салынат.

«Жогоруга кайтуу» баскычы