Кадамжай сурма комбинаты

«Жогоруга кайтуу» баскычы