МАЕК

Дүйнөлүк Мафиянын «ФРС Банкынын” таржымалы, Кыргызстанга кылган “достук жардамдары”

Жакында биздин Кызыл-Кыя шаарындагы  өз кабарчыбыз, Сабыралы АБДУКАРИМОВ, философия илимдеринин кандидаты, футуролог, эл аралык жана дүйнөлүк геосаясат илимдеринин докторанты, “улуттук ички саясат боюнча республикалык конкурстун” башкы жеңүүчүсү, 1-даражадагы дипломанты, “Патриот” медалынын ээси БАЗАРБАЙ ТЕМИШОВго жолугуп, ал менен учурдагы каржы маселеси, банктардын иштөө системасы, “достук жардамдардын” тынымсыз бизге келип жаткандыгы жөнүндө кеңири маектешкен эле. Төмөндө ошол суроолорго алынган жооптордун бирин сиздерге тартуулоону туура көрдүк.

Базарбай Темишов Сүрөт автордуку

Базарбай Темишов
Сүрөт автордуку

1775-жылы америкада революция болду. АКШнын экс-президент Франклиндин айтымында революциянын эң башкы себеби- бул Англиянын Королу Георгийдин Американын өз алдынча эркин валюта чыгарууга тыюу салуусу болгон. Анын максаты Американын  Лондондогу «Борбордук Банкынан» үстөк менен карыз валюта алып туруусу шарттоо менен эбегейсиз байлык таап жаткан  коллонизаторлорду кредиттик карызда,  экономикалык көз карандылыкта  кармап туруу эле. Бирок 1783-жылы Америка Англиядан көз каранды эместигин жеңип чыгып, АКШ мамлекетин негиздеп, өз алдынча «Борбордук Банкын” ачты. АКШнын  «Борбордук Банкы” дароо финансылык институт катары өз валютасын — “АКШ доллар” акча бирдигин иштеп чыкты. Аны иштеп чыккан сатанисттик ишенимдеги сионисттер  “АКШ долларды” шөөкөттөөдө  шайтандык  кара магиянын : “13 тепкич”, “13 жылдызча” ж.б. эн тамгаларын  “ырым”  катары колдонду. АКШнын «Борбордук Банкы» эки бийликтен түзүлдү. Биринчиси  доллардын курсун жана кредиттик ставкасын аныктаса, экинчиси  доллар басып чыгаруу менен бирге инфилацияны жөнгө салып турган.  Эң кызыгы «Борбордук Банк» АКШ  мамлекетине да  үстөктүү  карыз берүү менен бюджетин камсыздоочу система  болуу менен  АКШ долларынын массалык өлчөмүн жөнгө салып, валюталык курсун да аныктап турган. Мындай  саясий-экономикалык  укуктагы  чоң  механизм ар кандай финасылык айла амалдарды жасоо менен мамлекетти, элди алдоого өтө ыңгайлашкан схема да болуп калган. Мисалы «Борбордук Банк» 1  АКШ доллар кардарга  карызга берсе, автаматтык түрдө ага “кошумча нарк” үстөк кошулган.  Кардар алган 1  АКШ долларды жана ага кошулган үстөктү  кошуп төлөш үчүн алган 1 АКШ доллары жетпей калып  монополия болуп турган “Борбордук Банктан”  кошумча  карыз доллар алууга мажбур болгон.  Ошентип, «Борбордук Банк» карыз берүүчү жана пайда алуучу  ири системага тез айланып, ал эми  мамлекет баш болгон бүт  кардарлар андан  карыз алып,  пайда берүүчү, көз карандылыкка келген. Мындай  жеңил  пайдага өтө кызыктар болгон  “Борбордук Банк”  өз кредиттик системасын   улам кеңейтип,  жаңы доллардык массанын улам чыгарып, мамлекет менен элди  белчесинен  карызга батырган. АКШнын экс–президенти Томас Джефферсондун  сөзү боюнча АКШны негиздеп,  Конституциялык   “атасы” аталгандар жеке менчик коомдо “финасылык система” “мамлекеттик системадан” да кубаттуу, коркунучтуу болорун  жакшы билишкен. Ошондуктан АКШдагы алгачкы «Борбордук Банкты”  Президент Вашингтон баш болгон  жөөт-сионистер ачууга жетишкн. Ал эми 20-кылымда  сионист олигархтар:  Рокфеллер, Морган, Рошильде, Варбурге  жашыруун  биригип,  өз алдыларынча жеке менчик «Дүйнөлүк  Банкын» түзүү идеясын жана анын мыйзамын  иштеп чыгышкан.  АКШнын  Конгрессине ал мыйзам сунуштаганда  бийлик ишмерлери, америка  эли  каршы чыккан. Бирок, бул идеяга кайрадан  коомдук оң пикир жаратуу үчүн  АКШнын ошол учурдагы  финасылык королу  Морган катуу аракет кылган. Ал 1907-жылы АКШдагы эң белгилүү  бир  чоң  банктын банкрот болуп жатканы тууралуу жалган  провокациялык  ушак таратуу менен элди чочутуп,  банктардагы акча каражаттарын, валюталык массасын кайрып алуусуна  себепчи болгон.  Натыйжада,  мамлекеттик жана жеке менчик банктардын иш-ритми  бузулуп,  элге  карыздарын кайрып берүү үчүн өз мүлктөрүн сатып, банкротко келишкен. АКШ Конгресси ошол эле жылы бул финасылык оор кырдаалды иликтөө үчүн сенатор  Нелсон Елдрик жетектеген мамлекеттик  комиссия түзгөн. Бул адам Рокфеллерлер менен  кайын  тууган болгондуктан, кризистик кырдаалдан чыгуу үчүн  АКШда  альтернативдүү  «Борбордук Банк» түзүү сунушун Конгресске  акырын  жылдырган. Ал эми 1910-жылы Эл аралык  ири  инвестор-банкирлер Моргандын жеке менчик  “Жекилл” аралында жашыруун жыйын өткөрүп,  бул мафиялык топтун кызыкчылыгы боюнча  Эл аралык «ФРС- финансылык резервдик система  Банкын түзүү” идеясын жана анын мыйзамдарын иштеп чыгышат. Бул  мафиялык жыйын өтө жашыруун  болуп, ага катышкандар тизмесин эч ким, бийлик  да билген эмес. Бул мафиялык  идеянын  мыйзамы ири  банкирлер тараптан иштелип чыгып, аны АКШ  Конгрессине  кийирүүнү  сенатор Нелсон Елдрикке тапшырышат. 1913-жылы бул мафиялык идеяга бириккен эл аралык ири банкирлер  каржылап колдоо менен  В.Вилсондун АКШнын  Президент болуп шайлануусун камсызашат. Ал Президент болоору менен ал  мафиялык топтун колдогон  кызматына татыктуу жооп катары  “ФРС Банк жөнүндө” мыйзамды эптеп-септеп АКШ Конгрессинен өткөрүп берет. Мафиялык топко караштуу жеке менчик  “ФРС” Банкынын  ишке кириши менен АКШнын бюджети,  экономикасы, өндүрүшү,  саясий системасы бүт, толук анын түз таасирине,  көзөмөлүнө, колуна өтүп калат. Бул саясий-финасылык оор абалды калып, кетирген катасын  өз көзү менен көргөн Президент  В.Вилсон катуу кейинип: “АКШнын  өкмөтү, саясий бийлиги эми элдик болбой калды”,- деп  айтуу менен   бул  катасы үчүн өмүр  бою өкүнөөрүн билдирген. Конгрессмен Л. Макфадден: «ФРС»  Банк өз  мыйзамы аркылуу мамлекеттен да  бийик  күчкө айланып, АКШнын саясий бийлигин  да колго алып,  дүйнө жүзүн  финансылык жактан башкарууга ийкемдүү механизм болуп калганын айтып чыгат. Ал Конгрессте  бул каталыкты  жоюу боюнча  сунуштарды берген. Бирок,  Мафиялык топ анын өмүрүнө эки мерте кол салуу уюштуруп, акыры уулантуу менен  мертинткен.  Мафиялык «ФРС»  Банк 1914- 1919-жылдары  эл аралык өз инвестор-банкирлеринин сунушу менен доллар иштеп чыгарууну 100%ке  көбөйткөн да 1920-жылы АКШдагы ички банктык системанын ашыкча доллар каражаттан инкассациялап тазалоо, кайра алуу ыкмасында  инфилацияны тескөөнүн  жалган операциясын жүргүзүп, атаандаш  болгон  5400дөн ашык  банктардын банкрот кылып, жабылуусун ишке ашырып, АКШнын кредиттик системасын монополияга айландыруучу  мафиялык ири 1-кадамын жасаган. «ФРС”  Банк  1921-1929-жылдары доллар чыгарууну дагы бир ирет 62%ке көбөйтүү менен “моржовой заём” деген брокердик айлакер кретиттөө система кийирүү менен акциялык жапырт үлүш алуунун  мафиялык 2-ири куу амалы аркылуу 16000ден ашуун  өзүнө  конкурент Банктарды карактап, банкрот кылууга жетишкен. Андан кийин  «ФРС»  Банк АКШ долларын ченемсиз  басып чыгаруу, андан эбегейсиз пайда  көрүү максатта АКШ долларын таза алтын менен туюнтбоону шарттап, 1933-жылы Конгресс аркылуу АКШ долларына коюлуучу  “валютанын алтындык стандарты тартибин” жоюуга жетишкен. Ошондуктан, 1933-жылга чейин чыккан АКШ долларлары “наркы алтын менен кепилденген” деген жазуу менен чыкса, кийинки чыккан долларларда: “мыйзамдуу төлөм каражат” деп гана жазылып коюлган. Ошону менен  Мафиялык «ФРС»  Банктын бир ээси Рошильденин: “эгерде мага мамлекеттик акчаны чыгаруу укугун берсеңер мен ал  мамлекеттин закон системасы  менен  бийлик системасын кошо  башкараар элем” деген ою ишке ашкан.  АКШнын кредиттик агенттери: Sherry Jacrson, Joe Turner айтуусу боюнча  «ФРС»  Банк өз алдынча эле  кийирген АКШ долларынын айлануусунан түшө турган афёралык   “федералдык налог” АКШ нын Конституциясында да, эч бир мыйзамдарында жок нерсе. Мафиялык салыктын  бул түрү  АКШ долларын басып чыгаруу, таркатуу курсу ичинде 35% чыгымдар катары олтурат. Ошондуктан, бул “мафиялык салык”  валютаны жайылтуучулар тараптан  пайдаланган ар бир жарандан, ар бир чарбадан, ар бир улуттук банктан, ар бир мамлекеттен   жашыруун, тымызын алынып, «ФРС»  Банк эсебине агып түшүп турат. Ошондуктан, АКШ долларын пайдаланган ар  бир кардар өзү туйбаган, сезбеген  абалда  «ФРС»  Банктын “кардар кулу”болуп эсептелет.  АКШнын экс-президенти В. Вилсондун кеңешчиси Едуард Хаустун,  экс-мамкатчы  Виллиам Женнингдин  айтуусу боюнча «ФРС»  Банк үчүн  “дүйнөлүк: согуш, террор, экстремизм, экспансия-геосаясий оюндарды” каржылоо өтө чоң пайда алып келет. Ошол себептен алар согуштук жөнгө салууну каржылоо, өнүккөн өлкөлөрдүн чарбасын, бай  өндүрүшүн  бузуу, чачуу,  кыйратуу, кайра куруу,  алтын, нефти запасын  иштетүүнү  долбоорлоо, инветициялоо менен  ири суммада пайда  табуу кызыктырат. Мисалы,  биринчи дүйнөлүк согушта АКШ мамлекетинин  «ФРС»  Банктан алган карыз эле 30 миллиард АКШ долларын түзгөн.  Ал эми  “Дүйнөлүк Мафия” 2-дүйнөлүк согушта Адольф Гитлерди  согушка даярдоого,  каржылоого да ири суммада инвестиция сарптаган. Ал инвестиция Фашисттик германияга  «ФРС»  Банктын ээси  Рокфеллердин “Фармен” уюму  аркылуу 84%  согуштук жардыргычтар менен, “Циклон” сыяктуу куралдар менен, ал эми “Стандарт” компаниясы аркылуу бүт аскердик учактар жана нефт  азыктары менен жабдып турган. ”ФРС”  Банкка караштуу “Union” банкынын  вице-президенти, аткаруучу  директору Ф. Буш (АКШнын экс-президент Дж. Буштун чоң атасы)  А.Гитлерге ар тараптуу кредиттик каржылоону кылмыш жол менен тымызын ишке ашырып турган.  “Дүйнөлүк Мафиядан” алган карызына  А. Гитлер Европаны  басып алуудан топтолгон  бир  №275  эшолондогу  алтындын  куйма  запасын толук өткөрүп  берген.  Азыркы учурда  АКШ долларын чыгарып жаткан “ФРС” Банкы  АКШ  мамлекетине толук  баш ийбейт.  Бул Банкты мыйзамдык тартипке чакырган,   АКШ долларын баалуу металлдар менен туюнтуу, кепилдөө аракетин кылган АКШнын мекенчил  экс-президенттер: Маккинли, Кеннеди, Линкольн, Кулиджи  “Дүйнөлүк Мафия” тараптан жок кылынган.  “ФРС” Банкты  анын  “А” топтогу  олигарх  сионист  акционерлери: Рокфеллер (АКШ), Рошильде (Англия), Лазарз (Франция), Шифф (Италия), Кун-Лебге(Германия), Варбурге (Голландия),  Готдман (АКШ), Бразерск (АКШ)  башкарып турат. Ал эми  анын “кретиттик, инвестициялык, террордук, агрессиялык  геосаясий оюндарын,  согуштарын”  ЦРУ,  Террордук Башкаруу Аппарат,  “Комитет-40”, “Билденьбер глубу” (120 мүчөсү бар) өз жашыруун жыйынында иштеп чыгып, сунуштап турат. Алар сунуштаган  “геосаясий оюндарды” аткарууну алардын  “Дүйнөлүк  жашыруун өкмөтү” (“Үч тараптуу  комиссия- АКШ, Англия, Израиль”) моюнга алган.  Бул үч мамлекеттин президенттерин, премъерин  либералдык  шайлоого даярдоо, толук каржылоо,  шайланаарда баш ийүүгө ант- убадасын алуу  “Дүйнөлүк Мафиянын” эң башкы  сырлуу жашыруун миссиясына  кирет. “Дүйнөлүк Мафиянын” көрсөтмөсү  менен: эки дүйнөлүк согуш, Ветнам, Иран, Ирак, Афганстан,  Египет, Ливан, Ливия, Тунис, Сирия ж.б. жарандык согуштары  жасалды. Учурда  “Дүйнөлүк Мафиянын” «ФРС»  Банкы, ага караштуу  ДБ, ДЭБ  аркылуу “Канада долларын”,  “Евро” акча бирдигин, “Кытай юанын”  АКШ доллары менен катар  эл аралык валютага айландыруу менен  жер жүзүнө финасылык өз саясий үстөмдүгүн орнотуу  максаттагы  “дүйнөлүк саясатына”  АКШнын   бийлигин  ынандыруу менен аларды кошо  башкарып, АКШ  Конгрессинин  Конституциялык көзөмөлүнөн толук чыгып кеттүүгө жетишкен. Алар  XXI кылымда  Бүткүл жер шаарын, бүткүл адамзатты  экономикалык, финасылык, саясий көз карандылыкка алып келип,  “Дүйнөгө жаңы бир тартип” орнотуп, өздөрү  каалагандай  башкаруучу  “Дүйнөлүк Өкмөт” түзүүнү эңсеп калышты. Ушул  кара ниеттик  максатка жетүү үчүн  “нефт менен алтындын” дүйнөлүк бүт  запасына  монополисттик ээлик кылууга умтулуп жатат. Алардын бул “ыйык” улуу максатына жетүүсүнө  тоскоолдуктар да бар.  Айрыкча нефт-газга табияттык ресурсу бай өз алдынча  тез өнүгүп жаткан  өлкөлөрдү (араб-иран  ислам дүйнөсүн), жери чоң, эли көп, ядролук куралы бар кубаттуу жана  таасирдүү  (Россия, Кытай, Индия, Корея, Пакстан  ж.б. ) державаларды, алардын: ШОС , ЕвроАзЕС сыяктуу геосаясий Блокторун бузуу, талкалоо, кыйратуу, багынтуу  алар үчүн  кыйынга турууда. Кантсе да өтө көп пайда берүүчү:  нефт-газ, алтын-алмаз, уран, банги зат үчүн дүйнөлүк монополист  болуучу өз  ТНК, ТКК уюмдарын түзүүдө: “экстремисттик”, “террордук”, “экспасиялык”, “агрессиялык”, “милитаристтик”, “империалисттик” геосаясий оюндарды, инвестициялык, согуштук, социалдык — долбоорлорду тынымсыз ишке ашыруу “дүйнгөлүк Мафияга” абдан  зарыл болууда.

Алар ушундай  кара ниет максатта “акаев”, “бакиев” доорунда: “ПЕСАК”, “МИНСАК”, “ХИПИК” ж.б.  экономикалык-социалдык инвестициялык долбоорлору менен Кыргызстанга “достук жардамга” келишип,  СССРден калган бай чарба- өндүрүштү  жеке менчикке “прихватташтыруу” долбоорлору менен  бузуп, талкалап, чачып, “арам” байлык, “бузук” шайлоо аркылуу  коррупциялык бийлик система негиздеп,  өз ДБ, ЭВФ сыяктуу экспасиялык тармактары аркылуу миллиардаган АКШ долларын “достук жардам катары  карызга берип”, экономикалык-финасылык көз карандылыкка алып келген. Ал эми Афганстанда өзү  уюштуруучу “табибандык терроризмден” тынч элин  коргоо шылтоосу менен “ГАНСИ” аскер базасын бизге “камкоор  досторчо” жайгаштырып,  “Афган-АКШ” бангизат ташуу “наркотрафигин” колуна алган. Бул наркотрафиктен ар жылына 30  миллард доллар пайда таап, бизге да “жардам — садакка” берип келүүдө.  Учурда Президент А.Атамбаевдин элге берген убадасы, саясий бекем эрки, демилеси менен  АКШ менен НАТОнун аскер базасын 2014-жылы чыгаруу чечими Жогорку Кеңеш тараптан кабыл алынды. Бирок, алар  “кыргыздарча” эле кайдыгер болуп, Афганстандан да,  Кыргызстандан да жөн эле  чыгып кетпейт. Себеби,  “Дүйнөлүк Мафиянын” өз  уюмдары, ага сатылган айрым өнөктөрү: МИСИ, УДИ,  ПРООН, ОБСЕ ж.б. эл аралык уюмдар, структуралары, филиалдары, тармактары, бөлүмдөрү жана  жүздөгөн, миңдеген экспасиялык  долбоорлору, кызматтары, агенттери, комиссарлары, валантёрлору, юристери, укук коргоочулары, аткаруучу НПОлору, диний секталары, уюмдары Кыргызстанда “жөргөмүштүн желеси” сыяктуу жайылып, таркап, тамырлап калган.    Алар болсо  “сионист-жөөттөр” каржылап кабыл алдырган 1993-жылкы  “левитиндик”, 2010-жылкы  “венециандык-текебаевдик”  Конституция  менен негизделген  “либералдык-демократиялык” саясаттагы  коррупциялык Кыргыз Республикасынын  “достук жардамында,  камкоордугунда, мыйзамдуу дипломатиялык кепилинде”  коркунучсуз, коопсуз  ыңгайлуу шартта  ийгиликтүү иштеп, өлкөбүз  Кыргызстанды бузуп, коомун ээлеп, унгу улут кыргыздарды  америкадагы “индеец” элиндей кылып акырындан деградациялап жок кылуу үстүнөн үзүрлүү иштеп жатат. Учурда Россияга стратегиялык өнөктөш  катары ыктаган Президент А.Атамбаев жана анын азыркы бийлиги аларга  кезектеги “баш оору” болуп,  Кыргызстандагы өз “жөргөмүш желеси” аркылуу  дагы бир “революциялык төңкөрүш”, “Ош окуясы” сыяктуу каргаша “өнөрүн” жасоо менен бир  эбин- эсебин табууну көздөп турат. Бул максатты алдын ала  чалгындоо үчүн Президент А.Атамбаевди Брюселлге конокко чакырып, “Дүйнөлүк Мафиянын” согуштук блогу болгон НАТОнун  “кан” жыттанган дасторконунан даам берип, сөзгө салып, дилин, ички сырын угуп,  ажо жүрөгү эмне деп согоорун тыңдап, “шек” алдырбоо үчүн сурабаса деле  “куйруктай болгон” 30 миллион Еврону  “келечектеги шайлоолор үчүн жардам” деген  мотивде “камкоор дос“ катары белектеген  болду. Кыргызда: “Бекер куйрук капканда гана болот!” деген акылман кеп бар эмеспи?!  Чыныгы адис саясатчылар бул “достук белек-сый”  артында эмне сыр бар экенин дароо байкады б.а.  бул “достук жардам”  каражатты алуу менен  биз аларга: “силердин  бузууку  либералдык саясий жолдон  кайтпайбыз, силер берген  “либералдык Конституция”  тартиби  боюнча жашайбыз,  силердей “Дүйнөлүк Мафиянын” үлгүсүндөгү “коррупциялык бийлик система” боюнча калабыз, силер мурда үйрөткөн таза эмес “корупциялык бийлик” түзүүчү  “либералдык бузууку шайлоону” дагы кайталап жасайбыз (кыскасы,  дагы эле  силердин бузууку  жолдон чыкпай  Кыргызстанды  бузуп талкалоону улантабыз, көңүлүңөр жам болсун!)” дегендей эле болдук.  “Жеген ооз уялат эмеспи!?” — буларга ушундай адашкан, азгырылган саясий “позициябыз” гана керек болчу. Кыргыз “гоилер” (жөөтөр айткан “койлор”)  дагы эч нерсе туйбаган болуп, акча менен алданып, сырлуу  геосаясий  “оюндарына”  моюн сунуп, ырымдап,  алдап, азгырып берген  “садакаларын сугунуп  жеп, кепшеп” эле турсак, алардын көңүлү ток болуп,  “менин эле короомдо, айдоомдо, багуумда турбайсынбы, сага каршы  араң  жайган “тузак желээме” эле тийбесең сенин эсебиңди, эбиңди бир күнү табаармын, шашпа Козучак!”-деп сабырдуу  болуп, ыгын таап “жамбашка алып чапканча” чочутуп албайын дегенчелик  жашап туруу  да  аларга  азырынча  жетет.

 

БАЗАРБАЙ ТЕМИШОВ, философия илимдеринин кандидаты, футуролог, эл аралык жана дүйнөлүк геосаясат илимдеринин докторанты, “улуттук ички саясат боюнча республикалык конкурстун” башкы жеңүүчүсү, 1-даражадагы дипломанты, “Патриот” медалынын ээси.

Жооп калтыруу

Сиздин email жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар * менен белгиленген

Дагы карап көрүңүз
Жабуу
«Жогоруга кайтуу» баскычы